Nätverket IKT och specialpedagogik i västra Sverige

”Nätverket IKT och specialpedagogik i västra Sverige”

Den 8 mars gick årets första konferens för västra Sveriges Skoldatatek av stapeln.
Nya förutsättningar gäller eftersom ”Navet för västra Sveriges skoldatatek”  inte längre har ekonomiskt stöd,
men vi kör vidare under arbetsnamnet Nätverket IKT och specialpedagogik i västra Sverige.

Nätverket är för kommuner som har skoldatatek eller liknande verksamhet och arbetar med att utveckla inkluderande lärmiljöer och tillgängligt skriftspråk.

Det känns mycket roligt att det var en sådan uppslutning och det inspirerar verkligen till en fortsättning.

Konferensen inleddes med en genomgång av inriktningen på den fortsatta kompetensutvecklingen, och följdes sedan av inspiration och erfarenheter gjorda i London på BETT mässan och under skolbesök.

Appar är av stort intresse och en lista över var man kan leta vidare visades, men det här har vi verkligen anledning att återkomma till – intresset är stort kan jag se i konferensens utvärdering.

Vi hann med mer – bland annat gjorde vi också en djupdykning i SPSM:s rapport:

UTVÄRDERING AV SKOLDATATEKENS EFFEKTER – RAPPORT / SPSM 2010

Syftet med SPSM:s utvärderingen var bland annat att få kunskap om vilka effekter skoldatatek och skoldatateksliknande verksamheter har för elevers måluppfyllelse. Några exempel:

•Positiv men ojämn påverkan för elevens måluppfyllelse.
•Mer effekt för elever med läs- och skrivsvårigheter…
•Ökad självständighet för eleven i skolarbetet
•Inkluderande effekt

Åk 5 – för sent!
Enligt  rapporten är det vanligast att digitala lärverktyg för ett tillgängligt skriftspråk sätts in i åk 5 !
En sen insats tycker de intervjuade skoldatateken. Jag kan bara hålla med!
TIdiga åtgärder är angelägna och i det sammanhanget tänker jag även in digitala lärverktyg.

Om åtgärder sätts in under första och andra skolåret kan det leda till att 80% av de som har det svårt med läsningen når upp till normal läsförmåga, medan endast 10-15 % når normal läsförmåga om åtgärderna sätts in under femte skolåret eller senare.
( Höien 2007) (Barn läser och skriver av Louise Bjar & Astrid Frylmark)


Skoldatatekets insatser bör ha fokus på att förebygga
.

Digitala lärverktyg för ett tillgängligt skriftspråk handlar om att:
•Förebygga
•Överbrygga
•Utveckla    ….för alla elever!

Om ex.  talsyntes finns naturligt i arbetsmiljön och ses som ett lärverktyg för alla elever bidrar det till ökad acceptans då den kan komma att behöva användas för att överbrygga lässvårigheter. Det blir avdramatiserat, tänker jag.

I Mölndal har jag och en bibliotekarie kört igång ett projekt för åk 1-3. Vi har börjat med  åk 2 klasser. Projektet kallas:
Digitalt berättade utifrån boksamtal och 5 nyckelstrategier för ett lärande arbetssätt.
Talsyntes används ….- jag får berätta mer i ett annat blogginlägg.

Nästa konferens är på GR Utbildning i Göteborg onsdagen den 25 maj.

www.grkom.se/skoldatatek

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s