Förena digital- och specialpedagogisk kompetens

Maj månad gick i en rasande fart och jag har haft fantastiskt roligt…och  lärorikt har det varit !

Månaden inleddes med tredje tillfället för GRUtbildnings processutbildning Elevdatorer och specialpedagogik
med temat Skolutveckling och Förändringsarbete. I denna utbildning är jag processledare.

Dagen därefter var det dags att åka till Skövde och möta pedagoger från olika kommuner – ett seminarium om Digitala lärverktyg och tillgängligt skriftspråk.
I Mölndal har det varit flera skolbesök med handledning och uppföljning med intervjuer av elever och pedagoger om arbetet inom Mölndals IKT pilot.

18 maj hade jag nöjet att få vara med på SKL inspirationsmöte i samverkan med Apple.
”En lärandemiljö tillgänglig för alla elever”.
Jag traskade in på Waterfront Congress Centre i Stockholm (!)- kändes lite pirrigt – men det gick bra och kul var det ! Mitt bidrag här hade rubriken Förebygga, överbrygga & utveckla för alla elever.……(med IKT som lärverktyg).

Sen var det dags för några intensiva dagar på
Framtidens lärande 2011
Konferensen genomfördes med IKT & lärande i fokus i Stockholm och Nacka 18-20 maj.
I år deltog 1400 personer på konferensen. Deltagarna fick möjlighet att lyssna och inspireras av föreläsare, ta del av utställares information och nätverka med personer från hela Sverige.

Mitt seminarium körde jag två gånger den 20 maj: ”Elevdatorer och inkludering”
Jag berättade om Mölndals IKT satsning i åk 1, 4 och 7 och vikten av att
förena digital- och specialpedagogisk kompetens och vilka möjligheter detta kan medföra i utveckling av lärmiljöer. Exempelvis:

-Att ta ytterligare steg mot reell inkludering med bättre förutsättningar för delaktighet, kommunikation, samarbete och lärande; dvs. en förändring av helheten utifrån att barns olikheter tänks in från början då lärmiljön utformas.
IKT ger nya möjligheter till individualisering där undervisningen är organiserad i samarbetsinriktade arbetsformer och bygger på kommunikation även oberoende av tid och rum osv..

-Påverka förhållningssättet att man ser en elev ”i svårigheter” inte med svårigheter dvs. att elevers förutsättningar till lärande påverkas av lärmiljön och samspelet mellan individer.

-Ökad kunskap om funktionsnedsättning och dess påverkan på inlärning i lärmiljön – hur IKT kan förebygga och överbrygga svårigheter.

-Ökad måluppfyllelse

Vidare gav jag exempel på hur man i Mölndal har påbörjat ett samarbete mellan skoldatatek och bibliotek.
”Digitalt berättande med talsyntes utifrån boksamtal”
Ett arbete där ”Digitala lärverktyg för ett tillgängligt skriftspråk” (alternativa verktyg) används i förebyggande syfte.
Exempel på erfarenheter så här långt i projektet enligt klasslärare i åk 1 och 2:
”Eleverna bearbetar och redigerar sina texter mycket mer tillsammans när de använder talsyntes.”

Jag lyssnade på flera föreläsare, bland annat:

Idor Svensson, psykolog och fil dr i psykologi vid Linnéuniversitetet hade ett seminarium om
Alternativa verktyg; möjligheter och begränsningar”.

Idor berättade om sin forskning kring ”alternativa verktyg” och talade utifrån följande slutsatser som är viktiga att tänka på:

 • Utreda läs- och skrivsvårigheterna för bästa möjliga stöd
 • Utgå från personens egen syn (självbild, motivation) på läs- och skrivförmågan
 • Anpassa teknik och program efter elevens behov (ålder) och efter vilka svårigheter han/hon har
 • Personal väl insatta i programmen och teknikens funktioner och att hålla sig ajour om ny teknik
 • Införa tekniken tidigt och låt eleven ej misslyckas med tekniken
 • Viktigt med vetenskapligt be(ut)prövade program/utrustning
 • Använd teknik och program i det dagliga klassrumsarbetet
 • Möjlighet att använda teknik och program i hemmet
 • ”Tänka flexibelt” och göra lärandet så tillgängligt som möjligt
 • Ett program/mobil som möjliggör användandet av många digitala instrument
 • Vid åtgärder/interventioner kombinera träningsprogram med alternativa verktyg
 • Läscoach / läspedagog

Idor berättade vidare att digitala lärverktyg, ex. talsyntes, både förebygger, tränar/övar och överbryggar/kompenserar svårigheter vilket skiljer dem från verktyg som bara överbryggar svårigheter !
Allteftersom eleverna blir äldre så övergår fokus på användningen av ex. talsyntes till att överbrygga/kompensera svårigheter för att eleven ska kunna ha fokus på lärandet.

Digitala lärverktyg som talsyntes får olika fokus beroende på ålder:

När det gäller föreläsningarna i stora hallen på mässan, så fastnade jag särskilt för det som Peter Gärdenfors framhöll.
Lärsituationer med fokus på:
-Nyfikenhet
-Känsla av kompetens – kontroll över situationen
-Ömsesidighet – uppnå mål tillsammans  (Samarbete)

Just dessa ingredienser fick mig att tänka på ett skolbesök som jag hade gjort ett par veckor tidigare. Eleverna jag mötte är i koncentrationssvårigheter, men inte under den 1,5 timma som jag och bibliotekarien var på besök i klassen. Vi hade boksamtal om ”Kalle Skavank” serien. Eleverna hade en förförståelse till böckerna, de var nyfikna och tyckte innehållet var spännande, de skrev – på dator med talsyntes igång – en egen berättelse med inspiration från böckerna, och de samarbetade ivrigt två och två mot ett gemensamt mål att publicera sin berättelse.

Läs mer om konferensen Framtidens lärande och ta del av presentationer

Ja, efter allt detta var det en vecka kvar i maj…
Då gick Skoldatatekskonferensen av stapeln den 25 maj och den har jag bloggat om tidigare . Dokumentation i ämnet Matematik och Appar för ett tillgängligt skriftspråk finns på www.grkom.se/specialpedagogik under länken Dokumentation.
När det gäller apparna till iPad / iPhone / iPodTouch så var det särskilt roligt att ha hittat den talsyntes app som läser och översätter direkt på en webbplats. SpeakText for me eller SpeakText for Office. De finns också som gratisversioner (demo) så man kan testa litegrann.
Dagen efter detta hade jag ett seminarium och Workshop med pedagoger inom Mölndals specialpedagognätverk, och veckan avslutades med att återigen få möta NCM . Vi pratade om digitala lärverktyg inom matematik och annat som satt fart på tankarna….

Nu är vi inne i juni och dagarna är fyllda med en massa skoj som process-stöd inom kursen Elevdatorer och specialpedagogik.

Jag har lärt mig massor och förhoppningsvis inspirerat andra! Det blir mer utveckling, projekt och kurser att se fram emot i höst…….och så drar Mölndal igång sin IKT satsning 🙂 !

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s