Posted in mars 2012

En spaning kring talsyntes och dess olika funktioner

Datorn i Utbildningen nr 8, 2011 Nytt sedan artikeln skrevs i Datorn i Utbildningen nr 8, 2011 Ny version av ClaroRead talsyntes  kommer under 2012 På BETT mässan visade SvenskTalteknologi ClaroRead  6.0 som kommer under 2012 enligt företaget. Denna version kommer att ha en avseevärt förbättrad ordprediktions funktion jämfört med tidigare version. Man kan välja … Läs mer

Inkluderande strategier – fokus på AST under västra Sveriges skoldatatekskonferens

Senaste skoldatatekskonferensen för västra Sverige ägde rum på GRUtbildning i Göteborg 6 februari 2012 och temat denna gången var: Utveckla inkluderande strategier bland annat genom IKT – autismspektrum All dokumentation finns på http://www.grkom.se/skoldatatek. Här finns också en del referensmaterial från konferensen. Autismspektrumtillstånd (AST) innebär att minst två av följande funktioner är nedsatta: Personer med AST kan … Läs mer