Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen – ett tvåårigt utvecklingsarbete på tio enheter.

Detta utvecklingsarbete har handlat om forskningsbaserad, systematisk verksamhetsutveckling som främjar inkludering och lärande och involverar all personal på 10 enheter.

Under åren 2014 och 2015 har Mölndals Skolförvaltning fördjupat samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolverket och Göteborgs Universitet m.fl. i syfte att ta ett helhetsgrepp om systematisk och hållbar forskningsbaserad verksamhetsutveckling som stärker kopplingen mellan praktik, beprövad erfarenhet och forskningsresultat samt skapar en mer likvärdig och tillgänglig lärmiljö, där alla barn och elever kan vara delaktiga i lärandet och gemenskapen.

Det har varit fantastiskt lärorikt att arbeta som skolutvecklare och projektsamordnare för detta arbete under två år. Tack vare mina kollegor, min chef Christer Ferm, stöd från forskare, Per Skoglund SPSM och alla entusiastiska chefer och pedagoger så har vi tillsammans utforskat och utvecklat verksamheten. Det är med stor glädje som jag nu kan dela den rapport som jag har skrivit baserad på dokumentation i text, bild och film som alla har bidragit med, inte minst enheternas personal och chefer samt vår filmare.

Vilken skolutvecklingsresa det har varit! Samtidigt har jag haft stöd av litteratur som jag har läst i kurser inom min master med inriktning mot aktionsforskning under tiden som arbetet har pågått. Resan har fyllts av utmaningar, mod att våga, verktyg för lärande, samtalsstrategier, grupprocesser osv. Processtödjare såväl på central som lokal nivå har varit en viktig faktor liksom att involvera hela enheter och chefer osv. Något som jag också har tagit med mig är exempelvis kraften i film som verktyg för att främja likvärdighet och lärande.

Läs gärna mer i rapporten. I sammanfattningen beskrivs vår beprövade erfarenhet kring hur vi centralt och lokalt organiserar och arbetar för att främja delaktighet i lärande och gemenskap för alla m.m.

http://www.skolutvecklingmolndal.net

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s