Filed under Autismspektrum

Appar som låter alla vara med – Göteborgs-Posten 131006

Eva Wieselgren journalist på Göteborgs-Posten, Teknik och trender, har intervjuat mig om appar. Samtalet handlade om hur och varför appar kan ge stöd för barn och ungdomar med svårigheter inom kommunikation och samspel. Artikeln ger exempel på ett antal appar. Här nedan ser du en del av vårt samtal sammanfattat i en artikel: Artikeln kan … Läs mer

Att möta pedagogerna och eleverna tillsammans ute i verksamheterna – ett sätt att bedriva skolutveckling.

En vardagsberättelse från skolans värld med yngre elever i grundskolan.  Inför uppföljning med erfarenhetsutbyte, handledning och lärande samtal, möter jag pedagoger och elever i verksamheten. Jag håller lektioner med klass och/eller möter ”elev i behov av särskilt stöd” och ger pedagogerna utrymme och tid för eftertanke direkt i verksamheten. Det ger pedagogerna möjlighet att observera, … Läs mer

Inkluderande strategier – fokus på AST under västra Sveriges skoldatatekskonferens

Senaste skoldatatekskonferensen för västra Sverige ägde rum på GRUtbildning i Göteborg 6 februari 2012 och temat denna gången var: Utveckla inkluderande strategier bland annat genom IKT – autismspektrum All dokumentation finns på http://www.grkom.se/skoldatatek. Här finns också en del referensmaterial från konferensen. Autismspektrumtillstånd (AST) innebär att minst två av följande funktioner är nedsatta: Personer med AST kan … Läs mer

Seriesamtal – ritprata

Seriesamtal eller ritprata är en visuell kommunikation som analyserar och delar upp en händelse och övar att se en händelse ur olika perspektiv. Det kan gälla saker som har hänt eller som ska hända. Seriesamtal ritas i nära anslutning till händelsen – men inte när barnet är i affekt. Händelseförloppet kan ritas i kronologisk ordning … Läs mer