Filed under Digitalt berättande och boksamtal

Artikel i tidskriften Dyslexi

      Läs gärna min artikel i Tidskriften Dyslexi nr 3, 2014  På väg mot pedagogisk digital kompetens  I en omfattande artikel berättar jag om kompetensutvecklingsprojekt och om hur digitala lärverktyg kan främja läs- och skrivutvecklingen. Digital teknik är inte en lösning i sig utan det handlar om hur och varför man använder tekniken … Läs mer

Utvecklingsarbete om delaktighet och IKT

Utvecklingsarbetet som genomfördes under höstterminen 2013: ”Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal” delar jag med mig av i en rapport nedan. Det är en uppföljning av min tidigare utvärdering av Digitalt berättande och boksamtal. Jag har tidigare skrivit om utvecklingsarbetet Digitalt berättande och boksamtal, en kompetensutvecklingsinsats i fsk-åk 2. Arbetet utvärderades i … Läs mer

Digitalt berättande och boksamtal (fsk-åk 2) – Kompetensutvecklingsprocess

Digitalt berättande och boksamtal Kompetensutveckling riktad till förskoleklasser, åk 1 och åk 2 Arbetet ingår i Mölndals forsknings- och skolutvecklingsprojekt ”IKT och lärande” Efter projektets första år beskrevs arbetet i tidskriften Datorn i Utbildningen nr 2, 2012. Jag har också tidigare berättat om arbetet här – kunskapskrav i svenska åk 3 kopplade till The big … Läs mer

The big 5 kopplat till kunskapskraven åk 3 svenska – projekt digitalt berättande och boksamtal

Har nu kört igenom alla klasser fsk – åk 2 på ytterligare en skola i Mölndal – projekt Digitalt berättande och boksamtal inspirerat av arbetssättet Att skriva sig till läsning där verktygen talsyntes och talböcker används. Idag var det dags att möta arbetslagets pedagoger för uppföljning och en framåtsyftande utvärdering i Google Formulär. Efter avstämning … Läs mer

Boksamtal som grund för digitalt berättande -Utvecklingsarbete skoldatatek och bibliotek i samverkan – åk 1-2

När barnen skriver sig till läsning är samarbetet centralt! Artikeln handlar om ett utvecklingsarbete där skoldatateket i Mölndal samverkar med skolbibliotek och Mölndals Stadsbibliotek. Vi besöker åk 1-2. Vi har boksamtal och ser på olika slags böcker, barnen lär sig hantera talsyntes och samarbetar sedan i arbetet med texterna……/Artikel i Datorn i Utbildningen nr 2, … Läs mer