Filed under Föreläsningar

Föreläsningar 2012

Här berättar jag om föreläsningar som är ”öppna” för alla. Föreläsningar och workshops rör sig i ämnesområdena: Digitala lärverktyg och specialpedagogik med delaktighet i lärandet och gemenskap för alla. (pc, mac, ipad, iPodTouch, webbresurser, daisyspelare, specialpedagogiska program, talsyntes, skoldatateksverksamhet osv), Exempel på frågeställningar: Hur kan IKT utveckla lärmiljöer som stödjer barn- och ungdomars olika sätt att lära? … Läs mer