Filed under Föreläsningar

Dyslexikongressen 2017

Nu är det snart dags för Dyslexikongressen och jag kommer att föreläsa tillsammans med Idor Svensson (Leg. Psykolog, professor i psykologi m.m.) som är projektledare för en nationell forskningsstudie. I studien har forskarteamet undersökt ”om ett systematiskt och intensivt användande av assisterande teknik (appar) kan förbättra läsförmågan för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett annat syfte … Läs mer

Föreläsningar 2012

Här berättar jag om föreläsningar som är ”öppna” för alla. Föreläsningar och workshops rör sig i ämnesområdena: Digitala lärverktyg och specialpedagogik med delaktighet i lärandet och gemenskap för alla. (pc, mac, ipad, iPodTouch, webbresurser, daisyspelare, specialpedagogiska program, talsyntes, skoldatateksverksamhet osv), Exempel på frågeställningar: Hur kan IKT utveckla lärmiljöer som stödjer barn- och ungdomars olika sätt att lära? … Läs mer