Filed under Mölndals Skoldatatek

Artikel i tidskriften Dyslexi

      Läs gärna min artikel i Tidskriften Dyslexi nr 3, 2014  På väg mot pedagogisk digital kompetens  I en omfattande artikel berättar jag om kompetensutvecklingsprojekt och om hur digitala lärverktyg kan främja läs- och skrivutvecklingen. Digital teknik är inte en lösning i sig utan det handlar om hur och varför man använder tekniken … Läs mer

Utvecklingsarbete om delaktighet och IKT

Utvecklingsarbetet som genomfördes under höstterminen 2013: ”Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal” delar jag med mig av i en rapport nedan. Det är en uppföljning av min tidigare utvärdering av Digitalt berättande och boksamtal. Jag har tidigare skrivit om utvecklingsarbetet Digitalt berättande och boksamtal, en kompetensutvecklingsinsats i fsk-åk 2. Arbetet utvärderades i … Läs mer

Att möta pedagogerna och eleverna tillsammans ute i verksamheterna – ett sätt att bedriva skolutveckling.

En vardagsberättelse från skolans värld med yngre elever i grundskolan.  Inför uppföljning med erfarenhetsutbyte, handledning och lärande samtal, möter jag pedagoger och elever i verksamheten. Jag håller lektioner med klass och/eller möter ”elev i behov av särskilt stöd” och ger pedagogerna utrymme och tid för eftertanke direkt i verksamheten. Det ger pedagogerna möjlighet att observera, … Läs mer

Intervjuad

Jag har blivit intervjuad av Fredrik Kohlberg som vid detta tillfälle arbetade på  Svensk Talteknologi. Här kommer ett utdrag från intervjun: Jag är på väg till Gunilla Almgren Bäck och GRUtbildning i Göteborg men kommer plötsligt på att jag har satt kurs mot Mölndal! Det var väl inte det som var bestämt. Jag stannar till … Läs mer

Verksamhet och lärverktyg /skoldatateket

Mölndals skoldatatek – skolbesök vt2011 På måndag den 10 januari är det dags för årets första skolbesök. Innehållet är en presentation av  skoldatatekets verksamhet och lärverktyg samt att informera om det utökade samarbetet med Mölndals Stadsbibliotek. Därefter blir det workshop. Ser verkligen fram emot detta !

Tillgängligt skriftspråk

Idag är det inte en fråga OM att använda Digitala lärverktyg (för att överbrygga ex . läs -och skrivsvårigheter) eller inte, utan HUR vi bäst ska göra det . För att eleven ska uppnå goda studieresultat och nå målen behöver eleven – när det gäller skriftspråket: • Förstå språket – varje ämne har sin vokabulär … Läs mer

Mölndals skoldatatek

Här kommer jag att dela med mig av uppstart och utveckling av Mölndals Skoldatatek som startade hösten 2007. Skoldatateket ingår i Utvecklingsenheten – som bland annat har en samordnande funktion kring kompetensutveckling och skolutveckling.