Filed under Skoldatatekskonferenser i västra Sverige

Skoldatatek i utveckling & tillgängligt skriftspråk för alla

Under konferensen för västra Sveriges skoldatatek, på GRUtbildning i Göteborg den 6 februari, hade vi återigen temat ”skoldatatek i utveckling”. För visst är det så att verksamheten utvecklas och förändras i takt med att bland annat IKT satsningar görs. Skoldatateket är inte en statisk verksamhet utan under ständig utveckling. Det är olika förutsättningar i olika kommuner … Läs mer

Inkluderande strategier – fokus på AST under västra Sveriges skoldatatekskonferens

Senaste skoldatatekskonferensen för västra Sverige ägde rum på GRUtbildning i Göteborg 6 februari 2012 och temat denna gången var: Utveckla inkluderande strategier bland annat genom IKT – autismspektrum All dokumentation finns på http://www.grkom.se/skoldatatek. Här finns också en del referensmaterial från konferensen. Autismspektrumtillstånd (AST) innebär att minst två av följande funktioner är nedsatta: Personer med AST kan … Läs mer

IKT & specialpedagogik – konferens i ämnet matematik

Konferens i ämnet matematik Den 25 maj hölls återigen en konferens för skoldatatek i västra Sverige på GRUtbildning. Konferensen var välbesökt och hade denna gång bl.a. fokus på matematik. Ex på frågeställningar som belystes var: -Hur kan vi genom digitala lärverktyg öka möjligheterna för en inkluderande tillgänglig lärmiljö? -Hur kan digitala lärresurser stödja utveckling av … Läs mer

Nätverket IKT och specialpedagogik i västra Sverige

”Nätverket IKT och specialpedagogik i västra Sverige” Den 8 mars gick årets första konferens för västra Sveriges Skoldatatek av stapeln. Nya förutsättningar gäller eftersom ”Navet för västra Sveriges skoldatatek”  inte längre har ekonomiskt stöd, men vi kör vidare under arbetsnamnet Nätverket IKT och specialpedagogik i västra Sverige. Nätverket är för kommuner som har skoldatatek eller liknande … Läs mer