Filed under Skolutveckling

På väg mot pedagogisk digital kompetens

”Hur utformar vi lärsituationer där alla elever ges förutsättningar att vara delaktiga i lärandet och gemenskapen? Frågeställningen engagerar mig i mitt arbete som skolutvecklare och specialpedagog. Jag har nu fått lov att publicera artikeln digitalt. Den publicerades i tidskriften Dyslexi, nr 3, 2014. Svenska dyslexiföreningen  (Klicka på rubriken för att se hela inlägget.) Annonser

Vad är tillgänglig lärmiljö?

Se Catrin Tufvessons föreläsning om tillgängliga lärmiljöer:  fysisk, pedagogisk och social.  Catrin arbetade som nationell samordnare för tillgänglighetsfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten då inspelningen gjordes. Se föreläsningen nedan (klicka på inläggets rubrik) Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida Tillgänglig lärmiljö

Likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet

Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen, så heter ett av de utvecklingsarbeten som bedrivs på 10 enheter i Mölndal. Gemensamt språkbruk är en grund för skolutvecklingen. Hör Per Skoglund berätta om begreppen likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet. skolutvecklingmolndal.net

Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Ta del av ett omfattande utvecklingsarbete inom Skolförvaltningen i Mölndal. På väg mot systematisk skolutveckling Ett utvecklingsarbete i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare   http://www.skolutvecklingmolndal.net Projektteam Rapport för 2014 kommer att delas inom kort. Nu går utvecklingsarbetet in i fas 2. Seminarium om arbetet hålls … Läs mer

Hur organiserar vi tillgängliga lärsituationer?

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har arbetat fram ett digitalt värderingsverktyg som underlättar reflektion om tillgänglig utbildning. Materialet syftar till att främja optimala förutsättningar för alla barn och elevers delaktighet i lärandet och gemenskapen. Materialet omfattas av ett digitalt värderingsverktyg som mynnar ut i en sammanfattande beskrivning, vilken kan användas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Områden som behandlas … Läs mer

Utvecklingsarbete om delaktighet och IKT

Utvecklingsarbetet som genomfördes under höstterminen 2013: ”Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal” delar jag med mig av i en rapport nedan. Det är en uppföljning av min tidigare utvärdering av Digitalt berättande och boksamtal. Jag har tidigare skrivit om utvecklingsarbetet Digitalt berättande och boksamtal, en kompetensutvecklingsinsats i fsk-åk 2. Arbetet utvärderades i … Läs mer

Artikel i Lika Värde nr 4, 2013

”Med digitala verktyg öppnas nya möjligheter för alla elever, men framförallt för elever i behov av särskilt stöd. Men hur når man alla lärare och inte bara dem som har intresse från början?” Intervjuad av Specialpedagogiska skolmyndigheten: Jag vill också passa på att hänvisa till Specialpedagogiska skolmyndighetens blogg: Läs gärna ”Projekt som konkretiserar skolors arbete … Läs mer

Digitalt berättande och boksamtal (fsk-åk 2) – Kompetensutvecklingsprocess

Digitalt berättande och boksamtal Kompetensutveckling riktad till förskoleklasser, åk 1 och åk 2 Arbetet ingår i Mölndals forsknings- och skolutvecklingsprojekt ”IKT och lärande” Efter projektets första år beskrevs arbetet i tidskriften Datorn i Utbildningen nr 2, 2012. Jag har också tidigare berättat om arbetet här – kunskapskrav i svenska åk 3 kopplade till The big … Läs mer

Att möta pedagogerna och eleverna tillsammans ute i verksamheterna – ett sätt att bedriva skolutveckling.

En vardagsberättelse från skolans värld med yngre elever i grundskolan.  Inför uppföljning med erfarenhetsutbyte, handledning och lärande samtal, möter jag pedagoger och elever i verksamheten. Jag håller lektioner med klass och/eller möter ”elev i behov av särskilt stöd” och ger pedagogerna utrymme och tid för eftertanke direkt i verksamheten. Det ger pedagogerna möjlighet att observera, … Läs mer