Filed under Specialpedagogik & IKT

”Universal design för lärande” i en tillgänglig lärmiljö

”Universal design för lärande” (UDL) i en tillgänglig lärmiljö. Vad innebär det? Film om UDL översatt till svenska Läs mer om UDL t.ex på Skolverkets webbsida Lärportalen ”Specialpedagogik” Filmen har jag använt i kompetensutveckling i olika sammanhang (bl.a. i Mölndal) med koppling till: Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Artikel i tidskriften Dyslexi

      Läs gärna min artikel i Tidskriften Dyslexi nr 3, 2014  På väg mot pedagogisk digital kompetens  I en omfattande artikel berättar jag om kompetensutvecklingsprojekt och om hur digitala lärverktyg kan främja läs- och skrivutvecklingen. Digital teknik är inte en lösning i sig utan det handlar om hur och varför man använder tekniken … Läs mer

Utvecklingsarbete om delaktighet och IKT

Utvecklingsarbetet som genomfördes under höstterminen 2013: ”Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal” delar jag med mig av i en rapport nedan. Det är en uppföljning av min tidigare utvärdering av Digitalt berättande och boksamtal. Jag har tidigare skrivit om utvecklingsarbetet Digitalt berättande och boksamtal, en kompetensutvecklingsinsats i fsk-åk 2. Arbetet utvärderades i … Läs mer

Artikel i Lika Värde nr 4, 2013

”Med digitala verktyg öppnas nya möjligheter för alla elever, men framförallt för elever i behov av särskilt stöd. Men hur når man alla lärare och inte bara dem som har intresse från början?” Intervjuad av Specialpedagogiska skolmyndigheten: Jag vill också passa på att hänvisa till Specialpedagogiska skolmyndighetens blogg: Läs gärna ”Projekt som konkretiserar skolors arbete … Läs mer

Appar som låter alla vara med – Göteborgs-Posten 131006

Eva Wieselgren journalist på Göteborgs-Posten, Teknik och trender, har intervjuat mig om appar. Samtalet handlade om hur och varför appar kan ge stöd för barn och ungdomar med svårigheter inom kommunikation och samspel. Artikeln ger exempel på ett antal appar. Här nedan ser du en del av vårt samtal sammanfattat i en artikel: Artikeln kan … Läs mer

Appar och specialpedagogik

  Här lyfts IKT och specialpedagogik fram på Skolverkets webbsida. Under rubriken Appar som alternativ refereras litegrann från några seminarier som hölls i våras. Bland annat ett som jag själv höll.  Nu har jag uppdaterat webbsidan med många tips på bra appar m.m. Utifrån dessa appar/digitala lärverktyg tänker jag att det är angeläget att skolledning och … Läs mer

Forsknings- och skolutvecklingsprojekt ”IKT och lärande”

Inkluderande strategier i lärandet med hjälp av digitala lärverktyg Mölndals forsknings- och skolutvecklingsprojekt ”IKT och lärande” Grupp: specialpedagogik Delprojekt: Gunilla Almgren Bäck, Margareta Börjesson, Marianne Faxén och Anita Jäder.  Gruppledare: Gunilla Almgren Bäck Vår gemensamma utgångspunkt i gruppen har varit att undersöka inkluderande strategier i lärandet och gemenskapen för såväl elever som pedagoger. I vår forskningscirkel har … Läs mer

Inkludering är skolutveckling

Inkludering som begrepp kan kanske skapa förvirring. Är det kanske bättre med delaktighet eller tillgänglig utbildning? Jag tänker själv helst delaktighet och hur det kan se ut? Under BETT resan hade jag ett seminarium kring detta med konkreta exempel. -Inkludering är mer än specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd -Inkludering gäller ALLA -Lärandemiljön … Läs mer

Artikel i GR Specialen – tankar om specialpedagogik och IKT

Artikel i ”GR Specialen” 30 november 2011   Uppdraget jag fick var att berätta om lärarstipendiet och lite om mina tankar inom området IKT och specialpedagogik. Lärarstipendiet Guldäpplets särskilda pris 2011 för insatser inom specialpedagogik och IKT Priset lyfter fram IKT och specialpedagogik, och pekar på vikten av att skapa broar mellan digital- och specialpedagogisk … Läs mer

Seriesamtal – ritprata

Seriesamtal eller ritprata är en visuell kommunikation som analyserar och delar upp en händelse och övar att se en händelse ur olika perspektiv. Det kan gälla saker som har hänt eller som ska hända. Seriesamtal ritas i nära anslutning till händelsen – men inte när barnet är i affekt. Händelseförloppet kan ritas i kronologisk ordning … Läs mer