Filed under Specialpedagogik & IKT

Guldäpplejuryns särskilda pris 2011

Det känns helt fantastiskt roligt att bli tilldelad Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. Jag är så glad att specialpedagogik och IKT får ytterligare ljus över området. Arbetet med tillgängliga inkluderande lärandemiljöer med digitala lärverktyg  brinner jag för. Jag arbetar med både lärverktyg för ett tillgängligt skriftspråk inom skoldatateksverksamheten och med andra digitala möjligheter till delaktighet med bild, … Läs mer

Förena digital- och specialpedagogisk kompetens

Maj månad gick i en rasande fart och jag har haft fantastiskt roligt…och  lärorikt har det varit ! Månaden inleddes med tredje tillfället för GRUtbildnings processutbildning Elevdatorer och specialpedagogik med temat Skolutveckling och Förändringsarbete. I denna utbildning är jag processledare. Dagen därefter var det dags att åka till Skövde och möta pedagoger från olika kommuner – … Läs mer

IKT & specialpedagogik – konferens i ämnet matematik

Konferens i ämnet matematik Den 25 maj hölls återigen en konferens för skoldatatek i västra Sverige på GRUtbildning. Konferensen var välbesökt och hade denna gång bl.a. fokus på matematik. Ex på frågeställningar som belystes var: -Hur kan vi genom digitala lärverktyg öka möjligheterna för en inkluderande tillgänglig lärmiljö? -Hur kan digitala lärresurser stödja utveckling av … Läs mer

Intervjuad

Jag har blivit intervjuad av Fredrik Kohlberg som vid detta tillfälle arbetade på  Svensk Talteknologi. Här kommer ett utdrag från intervjun: Jag är på väg till Gunilla Almgren Bäck och GRUtbildning i Göteborg men kommer plötsligt på att jag har satt kurs mot Mölndal! Det var väl inte det som var bestämt. Jag stannar till … Läs mer

Tankar kring IKT skolutveckling och specialpedagogik

Jag tror att det är angeläget att sammanfläta MER – bygga fler broar mellan IKT skolutveckling och specialpedagogik.
… Jag tänker att IKT ökar möjligheterna till individanpassning och tillgänglig utbildning… Jag funderar över begreppet specialpedagogik och vad det står för bland pedagoger… Jag tänker att olika kompetenser tillsammans kan skapa en TILLGÄNGLIG UTBILDNING för eleverna…. Jag har … Läs mer

Tillgängligt skriftspråk

Idag är det inte en fråga OM att använda Digitala lärverktyg (för att överbrygga ex . läs -och skrivsvårigheter) eller inte, utan HUR vi bäst ska göra det . För att eleven ska uppnå goda studieresultat och nå målen behöver eleven – när det gäller skriftspråket: • Förstå språket – varje ämne har sin vokabulär … Läs mer