Filed under Talsyntes

Jämförelse av talsyntesappar – november 2012

Länk till samma dokument på issue.com   Vilken talsyntesapp väjer jag november 2012? Jag väljer Skolstil eftersom den appen har skrivstöd med ljudning av bokstäver, uppläsning av ord och meningar. Bra att använda i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning”. VoiceDreamReader Lite har några fördelar t.ex bokmärken och markeringar dvs. ungefär som att stryka under … Läs mer

En spaning kring talsyntes och dess olika funktioner

Datorn i Utbildningen nr 8, 2011 Nytt sedan artikeln skrevs i Datorn i Utbildningen nr 8, 2011 Ny version av ClaroRead talsyntes  kommer under 2012 På BETT mässan visade SvenskTalteknologi ClaroRead  6.0 som kommer under 2012 enligt företaget. Denna version kommer att ha en avseevärt förbättrad ordprediktions funktion jämfört med tidigare version. Man kan välja … Läs mer

Talsyntes – ett lärverktyg för alla elever

Talsyntes underlättar barnets väg till språket, stödjer uppmärksamheten, utvecklar läs- och skrivförmågan och bidrar till ett tillgängligt skriftspråk. Jag har skrivit en artikel om talsyntes i Datorn i Utbildningen nr 7, 2011

Digital anslagstavla & talsyntes

Corkboard.me som jag skrivit om nedan, använder jag inte längre som webbresurs. Det tycks också som om den har utgått. I nuläget tycker jag att linoit.com är den bästa. Den finns också som app: lino – både för IOS och Android. Lino är visuellt tydlig och man kan lägga in både text, bilder och film. /Gunilla … Läs mer