Filed under Tillgängligt skriftspråk

På väg mot pedagogisk digital kompetens

”Hur utformar vi lärsituationer där alla elever ges förutsättningar att vara delaktiga i lärandet och gemenskapen? Frågeställningen engagerar mig i mitt arbete som skolutvecklare och specialpedagog. Jag har nu fått lov att publicera artikeln digitalt. Den publicerades i tidskriften Dyslexi, nr 3, 2014. Svenska dyslexiföreningen  (Klicka på rubriken för att se hela inlägget.) Annonser

Artikel i tidskriften Dyslexi

      Läs gärna min artikel i Tidskriften Dyslexi nr 3, 2014  På väg mot pedagogisk digital kompetens  I en omfattande artikel berättar jag om kompetensutvecklingsprojekt och om hur digitala lärverktyg kan främja läs- och skrivutvecklingen. Digital teknik är inte en lösning i sig utan det handlar om hur och varför man använder tekniken … Läs mer

Översikt över e-böcker och talböcker …

…och hur de läses med appar och program. Delar här en sammanställning som jag satte ihop till en skola och till Mölndals Skoldatateks webbsida. Kanske kan den komma till användning för fler, så jag delar den här :-)! Klicka på rubriken så kommer du till sammanställningen.

Skapa ljudböcker med iPad

Skapa ljudböcker med apparna Pages / Keynote och Explain Everything och dela dem på YouTube eller dropbox. Varför ? Här är några exempel : Pedagog kan utifrån barns erfarenheter och språk skapa gemensamma texter som sen läses in. Inspelningen av text ger barnen ökade möjligheter att förstå hur ord är uppbyggda genom tydligt uttal, och … Läs mer

Talsyntes – ett lärverktyg för alla elever

Talsyntes underlättar barnets väg till språket, stödjer uppmärksamheten, utvecklar läs- och skrivförmågan och bidrar till ett tillgängligt skriftspråk. Jag har skrivit en artikel om talsyntes i Datorn i Utbildningen nr 7, 2011

Vilken talsyntesapp väljer jag oktober 2011?

I nuläget väljer jag VoiceReader Text to speech där man själv kan skriva eller klistra in text som man vill ha uppläst, kompletterat med VoiceReader web som läser direkt på webben när du går till en webbsida via appen. 15 kr styck okt. 2011. Apparna kan spara både text- och ljudfil, vilka kan mailas. När man väljer detta alternativ  att … Läs mer

Digital anslagstavla & talsyntes

Corkboard.me som jag skrivit om nedan, använder jag inte längre som webbresurs. Det tycks också som om den har utgått. I nuläget tycker jag att linoit.com är den bästa. Den finns också som app: lino – både för IOS och Android. Lino är visuellt tydlig och man kan lägga in både text, bilder och film. /Gunilla … Läs mer

En jämförelse av talsyntesappar gjord augusti 2011

Jag har gjort en liten enkel jämförelse av talsyntesappar för iPad. Priserna kan ha ändrats sedan jag gjorde jämförelsen i augusti, och det kan vara så att jag har förbisett något. Då tar jag gärna emot kommentarer. Vill med detta bara dela med mig av det som är gjort, och kanske någon har nytta av … Läs mer