Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Ta del av ett omfattande utvecklingsarbete inom Skolförvaltningen i Mölndal. På väg mot systematisk skolutveckling Ett utvecklingsarbete i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare   http://www.skolutvecklingmolndal.net Projektteam Rapport för 2014 kommer att delas inom kort. Nu går utvecklingsarbetet in i fas 2. Seminarium om arbetet hålls … Läs mer

Specialpedagogiskt forum i Mölndal

  Välkommen att ta del av vårt arbete i Forum för specialpedagogik i Mölndal Från och med hösten 2014 är det ett nätverk med obligatorisk närvaro. Jag har byggt en webbsida för att berätta om vårt arbete. specforummolndal.weebly.com  Dokumentation från vårt andra tillfälle finns här. (Klicka på rubriken för att se hela inlägget.)

Artikel i tidskriften Dyslexi

      Läs gärna min artikel i Tidskriften Dyslexi nr 3, 2014  På väg mot pedagogisk digital kompetens  I en omfattande artikel berättar jag om kompetensutvecklingsprojekt och om hur digitala lärverktyg kan främja läs- och skrivutvecklingen. Digital teknik är inte en lösning i sig utan det handlar om hur och varför man använder tekniken … Läs mer

Hur organiserar vi tillgängliga lärsituationer?

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har arbetat fram ett digitalt värderingsverktyg som underlättar reflektion om tillgänglig utbildning. Materialet syftar till att främja optimala förutsättningar för alla barn och elevers delaktighet i lärandet och gemenskapen. Materialet omfattas av ett digitalt värderingsverktyg som mynnar ut i en sammanfattande beskrivning, vilken kan användas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Områden som behandlas … Läs mer

Översikt över e-böcker och talböcker …

…och hur de läses med appar och program. Delar här en sammanställning som jag satte ihop till en skola och till Mölndals Skoldatateks webbsida. Kanske kan den komma till användning för fler, så jag delar den här :-)! Klicka på rubriken så kommer du till sammanställningen.

Utvecklingsarbete om delaktighet och IKT

Utvecklingsarbetet som genomfördes under höstterminen 2013: ”Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal” delar jag med mig av i en rapport nedan. Det är en uppföljning av min tidigare utvärdering av Digitalt berättande och boksamtal. Jag har tidigare skrivit om utvecklingsarbetet Digitalt berättande och boksamtal, en kompetensutvecklingsinsats i fsk-åk 2. Arbetet utvärderades i … Läs mer

Artikel i Lika Värde nr 4, 2013

”Med digitala verktyg öppnas nya möjligheter för alla elever, men framförallt för elever i behov av särskilt stöd. Men hur når man alla lärare och inte bara dem som har intresse från början?” Intervjuad av Specialpedagogiska skolmyndigheten: Jag vill också passa på att hänvisa till Specialpedagogiska skolmyndighetens blogg: Läs gärna ”Projekt som konkretiserar skolors arbete … Läs mer

Appar som låter alla vara med – Göteborgs-Posten 131006

Eva Wieselgren journalist på Göteborgs-Posten, Teknik och trender, har intervjuat mig om appar. Samtalet handlade om hur och varför appar kan ge stöd för barn och ungdomar med svårigheter inom kommunikation och samspel. Artikeln ger exempel på ett antal appar. Här nedan ser du en del av vårt samtal sammanfattat i en artikel: Artikeln kan … Läs mer

Appar och specialpedagogik

  Här lyfts IKT och specialpedagogik fram på Skolverkets webbsida. Under rubriken Appar som alternativ refereras litegrann från några seminarier som hölls i våras. Bland annat ett som jag själv höll.  Nu har jag uppdaterat webbsidan med många tips på bra appar m.m. Utifrån dessa appar/digitala lärverktyg tänker jag att det är angeläget att skolledning och … Läs mer