Tagged with ikt och specialpedagogik

Artikel i tidskriften Dyslexi

      Läs gärna min artikel i Tidskriften Dyslexi nr 3, 2014  På väg mot pedagogisk digital kompetens  I en omfattande artikel berättar jag om kompetensutvecklingsprojekt och om hur digitala lärverktyg kan främja läs- och skrivutvecklingen. Digital teknik är inte en lösning i sig utan det handlar om hur och varför man använder tekniken … Läs mer

Översikt över e-böcker och talböcker …

…och hur de läses med appar och program. Delar här en sammanställning som jag satte ihop till en skola och till Mölndals Skoldatateks webbsida. Kanske kan den komma till användning för fler, så jag delar den här :-)! Klicka på rubriken så kommer du till sammanställningen.

Utvecklingsarbete om delaktighet och IKT

Utvecklingsarbetet som genomfördes under höstterminen 2013: ”Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal” delar jag med mig av i en rapport nedan. Det är en uppföljning av min tidigare utvärdering av Digitalt berättande och boksamtal. Jag har tidigare skrivit om utvecklingsarbetet Digitalt berättande och boksamtal, en kompetensutvecklingsinsats i fsk-åk 2. Arbetet utvärderades i … Läs mer

Appar som låter alla vara med – Göteborgs-Posten 131006

Eva Wieselgren journalist på Göteborgs-Posten, Teknik och trender, har intervjuat mig om appar. Samtalet handlade om hur och varför appar kan ge stöd för barn och ungdomar med svårigheter inom kommunikation och samspel. Artikeln ger exempel på ett antal appar. Här nedan ser du en del av vårt samtal sammanfattat i en artikel: Artikeln kan … Läs mer

Forsknings- och skolutvecklingsprojekt ”IKT och lärande”

Inkluderande strategier i lärandet med hjälp av digitala lärverktyg Mölndals forsknings- och skolutvecklingsprojekt ”IKT och lärande” Grupp: specialpedagogik Delprojekt: Gunilla Almgren Bäck, Margareta Börjesson, Marianne Faxén och Anita Jäder.  Gruppledare: Gunilla Almgren Bäck Vår gemensamma utgångspunkt i gruppen har varit att undersöka inkluderande strategier i lärandet och gemenskapen för såväl elever som pedagoger. I vår forskningscirkel har … Läs mer

Boksamtal som grund för digitalt berättande -Utvecklingsarbete skoldatatek och bibliotek i samverkan – åk 1-2

När barnen skriver sig till läsning är samarbetet centralt! Artikeln handlar om ett utvecklingsarbete där skoldatateket i Mölndal samverkar med skolbibliotek och Mölndals Stadsbibliotek. Vi besöker åk 1-2. Vi har boksamtal och ser på olika slags böcker, barnen lär sig hantera talsyntes och samarbetar sedan i arbetet med texterna……/Artikel i Datorn i Utbildningen nr 2, … Läs mer

En spaning kring talsyntes och dess olika funktioner

Datorn i Utbildningen nr 8, 2011 Nytt sedan artikeln skrevs i Datorn i Utbildningen nr 8, 2011 Ny version av ClaroRead talsyntes  kommer under 2012 På BETT mässan visade SvenskTalteknologi ClaroRead  6.0 som kommer under 2012 enligt företaget. Denna version kommer att ha en avseevärt förbättrad ordprediktions funktion jämfört med tidigare version. Man kan välja … Läs mer